УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ТА ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ


Цей Договір є публічним договором – офертою (пропозицією) юридичної особи – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Ю.Р.К.» (надалі по тексту – «Продавець ») з фізичною дієздатною особою або юридичною особою (надалі – «Покупець), що включає всі суттєві умови організації купівлі-продажу дистанційним способом (тобто через Інтернет – магазин). Відносини в сфері захисту прав споживачів регулюються Цивільним кодексом України, Законом «Про захист прав споживачів» та прийнятими відповідно до нього іншими законами та правовими актами України.

 

1. Терміни та визначення

В цьому Договорі терміни вживаються в такому значенні:

1.1. «Товар» - автомобільні шини, акумулятори. 


1.2. Продавець  - ТОВ «Ю.Р.К» (Юридична адреса: 81135, Львівська обл., |Львівський р-н, с.Зубра, код ЄДРПОУ 22372423, ІПН платника ПДВ 223724213252, IBAN: UA823006140000026000000020367,тел.:0800 300884. 
1.4. ТОВ «Ю.Р.К» іменується як Продавець.


1.5. Покупець - будь-яка фізична або юридична особа, яка акцептувала публічну оферту Продавця.


1.6. Інтернет-магазин - офіційний інтернет-магазин Продавця «АвтоАльянс-Ю.Р.К.», розташований за інтернет адресою https://urk.ua.

  
1.7. Дистанційна торгівля – форма продажу товарів поза торговельними або офісними приміщеннями, за якої вибір товару та його замовлення не збігаються у часі з безпосереднім передаванням вибраного товару споживачеві.

 
1.8. Засоби дистанційного зв'язку – телекомунікаційні мережі, поштовий зв'язок, телебачення, інформаційні мережі, зокрема Інтернет, які можуть використовуватися для укладення договорів на відстані.

 
1.9. Договір – усний чи письмовий правочин між споживачем і продавцем про якість, терміни, ціну та інші умови, за яких реалізується продукція. Підтвердження вчинення усного правочину оформлюється квитанцією, товарним чи касовим чеком, квитком, талоном або іншими документами (далі – розрахунковий документ).

 
1.10. Договір, укладений на відстані - договір, укладений продавцем із споживачем (покупцем) за допомогою засобів дистанційного зв'язку.


1.11. Продаж товарів на замовлення – вид торгівлі, за якої споживач (покупець) укладає договір купівлі-продажу товарів із продавцем на відстані за допомогою засобів дистанційного зв'язку або здійснює їх попереднє замовлення безпосередньо в продавця. 


2. Предмет договору

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору. 


3. Момент укладення договору


3.1. Текст цього Договору є публічною офертою (відповідно до частини 2 статті 638 і ст. 641 Цивільного кодексу України).

 
3.2. Акцепт цієї оферти (договору) – оформлення Покупцем замовлення на Товар відповідно до умов цієї оферти. Покупець беззастережно приймає всі умови, що містяться в оферті в цілому (тобто в повному обсязі і без винятків). Датою укладення цього Договору (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняття Покупцем умов Договору вважається подання усного/електронного запиту для замовлення Товару (зокрема, шляхом натискання кнопки «Відправити замовлення»).

 
 
3.4. Договір, що укладається на підставі прийняття (акцепту) Покупцем цієї оферти, є договором приєднання, до якого Покупець приєднується без яких-небудь виключень і/або застережень.


3.5. Факт оформлення замовлення Покупцем є беззастережним фактом прийняття Покупцем умов цього Договору, у тому числі згодою Покупця на розсилку йому Продавцем SMS –повідомлень та/або листів на електрону пошту про статус його замовлення і опитувань для поліпшення якості обслуговування Покупців. Замовлення товару в інтернет-магазині Продавця вважається підтвердженням факту укладення договору. 


3.6. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет - магазині через «форму  «Корзина» або подає заявку телефоном / електронною поштою. У «формі «Корзина» Покупець вказує П.І.П., адресу електронної пошти, контактний телефон та інші відомості про спосіб доставки.

 
3.7 Після формування замовлення через «форму «Корзина» Продавець протягом 24 х годин (у робочі дні) повинен обробити замовлення: зарезервувати Товар в магазині, оформити його відправку в магазин / відділення служби доставки або повідомити Покупцю про неможливість виконання замовлення у зв’язку з відсутністю Товару. Якщо замовлення сформовано та направлено у вихідний або святковий день, строк для обробки починається з першого робочого дня. 
Після формування замовлення через «форму «Корзини», якщо Покупець вказує необхідність підтвердження замовлення, то Продавець протягом 24-х годин повинен в телефонному режимі підтвердити наявність вибраного Товару, ціну, обумовити строки поставки або повідомити про неможливість виконання замовлення у зв’язку з відсутністю Товару. 


4. Порядок оплати замовлення та повернення коштів


4.1. Покупець може оплатити замовлення наступними способами:

 
4.1.1. За допомогою платіжних карток Visa, Mastercard, інші.

 
4.1.2. За допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, в т. ч. за допомогою Інтернет – банкінгу (Покупець оплачує замовлення протягом одного банківського дня з дати отримання рахунку в розмірі 100% передплати). 


4.1.3. Післяплатою при отриманні замовлення в представництві служби доставки.

 
4.1.4. В магазині Продавця готівкою, або за допомогою карток Visa, Mastercard та інших, в момент приймання-передачі товару.

 
4.1.5. Якщо Покупець не з'явився для отримання Товару за замовленням в магазин Продавця - протягом 3-х робочих днів з дати замовлення або в представництво служби доставки - протягом 5-ти робочих днів з дати прибуття Товару у відділення служби доставки, то Продавець мають має право продати даний Товар іншому покупцю.

 
4.2. У разі відмови Покупцем від придбаного Товару належної якості, або у разі перерахунку вартості нового товару під час обміну, кошти повертаються/враховуються з вирахуванням вартості доставки (послуг по обробці вантажу) згідно з фактичними витратами Продавця за чинними тарифами транспортної компанії. 


5. Доставка товару


5.1. Способи, порядок і терміни доставки товару вказані на сайті в розділі "Оплата і доставка". Порядок і умови доставки замовленого товару обговорюються Покупцем з менеджером інтернет - магазину. Доставка Товару здійснюється відповідно до замовлення: 


• Продавцем в магазині «АвтоАльянс–Ю.Р.К.», тобто Покупець має право забрати товар з магазину самостійно (самовивіз). 


• Продавцем у відділення служби доставки, за рахунок Покупця. 


5.2. Самовивіз товару:

 
5.2.1. Продавці підтверджують резервування / прибуття Товару (якщо була доставка) згідно із замовленням шляхом SMS – повідомлення та/або листа на електронну пошту. 


5.2.2. Покупець оплачує (при готівковій формі оплати) і отримує замовлення за місцем знаходження магазину Продавця. При безготівковій формі оплати Покупець зараховує кошти на розрахунковий рахунок, після чого Продавець додатково підтверджує зарахування оплати замовлення і погоджує з Покупцем дату самовивезення товару в телефонному режимі за місцем знаходження магазину Продавця. Адреси, контакти і режим роботи магазинів вказані на  сайті  Продавця.

     
5.2.3. Право власності і ризик втрати або ушкодження товару переходить до Покупця з моменту передачі товару Покупцеві або його представнику.

 
5.3. Доставка товару Перевізником: 


5.3.1. Право власності і ризик втрати або ушкодження товару переходить від Продавця до Покупця з моменту передачі товару 
5.3.2. Зобов'язання з передачі товару Покупцеві вважається виконаним з моменту передачі товару Перевізникові. 


5.4. Поставка Товару здійснюється після фактичної оплати Товару (по передоплаті), за виключенням обумовлених умов оплати післяплатою (при отриманні Товару). 


5.5. При поверненні Покупцем отриманого Товару зворотна доставка здійснюється за кошти Покупця. 


6. Права та обов'язки сторін


6.1. Продавець зобов'язаний:

 
6.1.1. виконувати умови даного Договору;

 
6.1.2. передати Покупцю Товар відповідно до оформленого замовлення і умов даного Договору;


6.1.3. перевірити якісні і кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі.


6.2. Продавець має право: 


6.2.1. В односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору. 


6.2.2. не виконувати зобов’язання за Договором у випадку виникнення обставин непереборної сили або у випадку відсутності у нього Товару.


6.2.3. змінювати цей Договір, ціни на Товар і тарифи на супутні послуги, способи і терміни оплати і доставки товару в односторонньому порядку, поміщаючи їх на сторінках інтернет-магазину, розташованого за посиланням: https://urk.ua. Усі зміни набувають чинності негайно після публікації, і вважаються доведеними до відома Покупця з моменту такої публікації.


6.2.4. Без узгодження з Покупцем, передавати свої права і обов'язки по виконанню Договору третім особам.

 
6.2.5. Акцептуючи цю оферту, Покупець виражає згоду і дозволяє: ТОВ «Ю.Р.К» (Юридична адреса: 81135, Львівська обл., Львівський р-н, с.Зубра код ЄДРПОУ 22372423, ІПН 223724213252, тел.: 0 800 300 884  (далі - Продавець) обробляти свої персональні дані, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, стать, біометричні персональні дані, дані про місце роботи і посаду, поштову адресу; домашній, робочий, мобільний телефони, адресу електронної пошти, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, поширення (у тому числі передачу на території України і трансграничну передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, а також передачу їх контрагентам Продавця з метою подальшої обробки (включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, поширення (у тому числі передачу на території України і трансграничну передачу)знеособлення, блокування, знищення персональних даних) для проведення досліджень, спрямованих на поліпшення якості послуг, для проведення маркетингових програм, статистичних досліджень, а також для просування послуг на ринку шляхом здійснення прямих контактів з Покупцем за допомогою різних засобів зв'язку, включаючи, але, не обмежуючись: поштова розсилка, електронна пошта, телефон, факсимільний зв'язок, мережа інтернет.

 
Покупець виражає згоду і дозволяє Продавцю і контрагентам Продавця обробляти персональні дані Покупця, за допомогою автоматизованих систем управління базами даних, а також інших програмних засобів, спеціально розроблених за дорученням Продавця. Робота з такими системами здійснюється по наказаному оператором алгоритму (збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення, використання, блокування, знищення). Використовувані способи обробки (включаючи, але, не обмежуючись) : автоматичне звіряння поштових кодів з базою кодів, автоматична перевірка написання назв вулиць, населених пунктів, автоматична перевірка дійсності VIN і державних реєстраційних знаків, уточнення даних з Покупцем шляхом телефонного, поштового зв'язку або за допомогою контакту через мережу Інтернет, сегментація бази за заданими критеріями. 

Покупець погоджується з тим, що, якщо це необхідно для реалізації цілей, вказаних в цій оферті, його персональні дані, отримані Продавцем, можуть бути передані третім особам, яким Продавець може доручити обробку персональних даних Покупця на підставі договору, укладеного з такими особами, за умови дотримання вимог законодавства України про забезпечення такими третіми особами конфіденційності персональних даних і безпеки персональних даних при їх обробці.


При передачі вказаних даних Покупця Продавець попереджає осіб, які одержують персональні дані Покупця, про те, що ці дані є конфіденційними і можуть бути використані лише в цілях, для яких вони повідомлені, і вимагають від цих осіб дотримання цього правила. Покупець має право запросити у Продавця повну інформацію про свої персональні дані, їх обробку і використання, а також вимагати виключення або виправлення/доповнення невірних або неповних персональних даних, відправивши відповідний письмовий запит на ім'я Продавця на поштову адресу. Дана Покупцем згода на обробку його персональних даних є безстроковою і може бути відкликана за допомогою письмової заяви Покупця, надісланої на поштову адресу Продавця.


6.2.6. Продавець має право резервувати на замовлення Покупця Товар (можливість відкласти товар на добу) з подальшим підтвердженням оплати, відправки/доставки. Товар видаляється з Резерву унаслідок закінчення терміну Резерву. 


6.2.7. Використати технологію "cookies". "Cookies" не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам. Файли «cookies» містять невеликі фрагменти тексту і використовуються для зберігання інформації про роботу веб-браузерів. Вони дозволяють зберігати і отримувати ідентифікаційні відомості та іншу інформацію на комп'ютерах, телефонах і інших пристроях. Для цих же цілей використовуються інші технології, в тому числі дані, які зберігаються веб-браузерами або пристроями, ідентифікатори, пов'язані з пристроями, і інше програмне забезпечення. У цій політиці всі ці технології називаються файлами «cookies».

 
6.2.8. Отримувати інформацію про ip-адресу відвідувача Сайту https://urk.ua. Ця інформація не використовується для встановлення особи відвідувача і не підлягає передачі третім особам.


6.2.9. Направляти Покупцеві повідомлення рекламно-інформаційного характеру за допомогою e–mail і sms розсилок з інформацією про знижки, акції, нові надходження і тому подібне. Частота розсилок визначається Продавцем самостійно, в односторонньому порядку, а укладенням цього Договору (прийняттям оферти) Покупець дає свою безстрокову і безумовну згоду на отримання таких повідомлень від Продавця, його представників чи контрагентів.

 
6.2.10. Продавець  має право в односторонньому порядку скасувати Замовлення Покупця у разі порушення Покупцем строку оплати більш ніж на один банківський день, і таке скасування не буде вважатися порушенням Покупецм умов цього Договору.


6.3. Покупець зобов'язаний: 


6.3.1. Своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору;


6.3.2. При отриманні Товару впевнитися у його цілісності та комплектності шляхом його огляду. У випадку виявлення пошкоджень та неповної комплектації – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинен підписати співробітник служби доставки або Продавця.


6.4. Покупець має право:

 
6.4.1. оформити замовлення в Інтернет – магазині;

 
6.4.2. вимагати від Продавця виконання умов цього Договору. 


7. Порядок приймання-передачі Товару та заміни Товару неналежної або належної якості


7.1. При отриманні Товару на складі служби доставки, в магазині Продавця, Покупець зобов'язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноті його комплектності. Отримання товару є підтвердженням того, що Покупець не має претензій до якості, зовнішнього вигляду, кількості та комплектності. Після отримання Замовлення претензій до кількості, комплектності та зовнішнього вигляду Товару не приймаються.


7.2. У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов'язаний зафіксувати його у складеному акті. Акт повинен бути підписаний Покупцем та співробітником служби доставки або Продавця. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. 


Протягом 1 (одного) робочого дня Покупець зобов'язаний повідомити менеджера (представника Продавця, відповідального за оформлення замовлення Товару) про виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару, згідно інформації, розміщеної на сторінці за адресою https://urk.ua/yak-mi-pracyuyemo.


7.3. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов'язкових вимог вказаної процедури, вважається, що Покупцем отриманий Товар у належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень та у повній комплектності. 


7.4. У разі вимоги Покупця про повернення Товару через його неналежну якість, він зобов’язаний передати такий Товар Продавцю для проведення експертизи. Така експертиза проводиться за рахунок Продавця. Якщо експертиза підтвердить, що Товар належної якості, витрати, що були понесені Продавцем на її проведення, покладаються на Покупця.


7.5. У випадках заміни неякісного Товару оплата послуг служби доставки здійснюється коштом Продавця. 


7.6. Покупець (фізична особа) протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання Товару належної якості має право повернути або обміняти його на аналогічний товар у Продавця, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням, за умови, що такий Товар не був у використанні та збережено його комплектність та упаковку. У такому випадку послуги перевізника та витрати, що пов’язані з оформленням замовлення оплачує Покупець. Повернення та обмін товару належної якості від Покупців- юридичних осіб відбувається за угодою сторін.

 
7.7. У будь – якому випадку повернення Товару повинно відбуватися в оригінальній упаковці, в якій надійшов Товар. 


8. Відповідальність Сторін


8.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.


8.2. Продавець не несе відповідальність за змінений виробником зовнішній вигляд Товару.


8.3. У разі, якщо Покупець заявляє про неналежну якість Товару, але відмовляється надати такий Товар для проведення експертизи та продовжує його утримувати, Продавець має право вимагати, а Покупець зобов’язаний сплатити у разі вимоги, грошове відшкодування у п‘ятикратному розмірі вартості такого Товару. При цьому ніяка компенсація Покупцю Продавцем не сплачується до моменту отримання Продавцем Товару, щодо якого Покупець заявляє претензії по якості.

 
8.4. У випадку обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами. 


8.5. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна протягом десяти календарних днів у письмовому вигляді за допомогою електронної пошти повідомити іншу сторону про настання таких обставин. 


8.6. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором триває більше десяти місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу Сторону. 


8.7 Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів. 


9. Строк дії Договору та порядок його розірвання


10.1. Даний Договір набуває чинності з дати його укладення і діє до повного виконання зобов'язань Сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання. 


10.2. Покупець має право розірвати цей Договір шляхом повідомлення Продавця про це протягом 24 годин з моменту направлення замовлення Продавцю, але в будь-якому разі не пізніше моменту відправлення замовлення на адресу Покупця

📝